Concept ontwikkeling ( Realisatie, Conceptkeuze, Principeoplossingen, productie, materiaal )

Ontwerpbureau Blusign kan het schetsontwerp verder voor uitwerken tot een aantal realistische concepten. Uit deze concepten word meestal één concept gekozen wat uitgewerkt gaat worden. Ook zal er in deze fase meer in detail gekeken worden naar principeoplossingen om het product nog verder te fine-tunen op het gebied van functionaliteit.


Ook gaan we in deze fase kijken watvoor productie er nodig is om het product te kunnen produceren. En natuurlijk ook welke materialen er nodig zijn om het product de optimale uitstraling te geven en functionaliteit.

Concept keuzeconcept ontwikkelingConcepten